Številni zahodni astrologi se pri razlagi natalne karte bolj osredotočajo na psihološko analizo človeka in manj na predvidevanje možnih posledic njegovega delovanja.

Čakre lahko krepimo na različne načine. Vsaka čakra simbolizira različne elemente, zato potrebuje različne metode zdravljenja. Preizkusimo jih na vsaki čakri posebej.

Ljudje uporabljajo raznovrstne talismane, ornamente, obeske in zapestnice za srečo. Vsako nebesno znamenje ima svoj obesek, ki znamenju prinaša še posebno srečo in njegovo življenje spreminja na bolje.